Košík

Reklamačný formulár (koberce, matrace, ostatné)

Tento formulár slúži na nahlásenie zistené závady na tovar zakúpený v e-shope www.maxmax.sk.

Po obdržaní vyplneného reklamačného formulára Vás budeme v čo najkratšom čase informovať o priebehu riešenia Vašej reklamácie.

UPOZORNENIE: V prípade, že bola závada spôsobená prepravou, je nutné túto skutočnosť nahlásiť prepravnej službe v najkratšom možnom termíne - reklamovat u prepravcu možno tovar len v originálnom obale, v ktorom bolo doručené, vrátane všetkých doplnkových obalov a transportných štítkov.