DNI MAXMAX.sk sú tu! Mimoriadna ZĽAVA -10 % NA VŠETKO s kódom: DNIMAXMAX

Milý zákazník e-shopu MAXMAX.sk, bezpečné zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi je pre nás prioritou. V týchto Zásadách o spracovaní osobných údajov vás chceme informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, aké k tomu využívame nástroje a za akým účelom ich používame, ak sa stanete návštevníkom našich webových stránok alebo ak využijete naše on-line služby.

Prehlasujeme, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "GDPR") - spoločnosť MAXMAX.cz, sro, IČO: 02031043, so sídlom Prakšická 1338, 68801 Uherský Brod, Česká republika, prevádzkovateľ webových stránok www.maxmax.cz a www.maxmax.sk

 

1. Osobné údaje a ich spracovanie

 

1.1 Špecifikovanie osobných údajov a účel spracovania osobných údajov

a) Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej a identifikovateľnej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

b) MAXMAX.sk spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré potrebuje v súvislosti s dokončením objednávky: meno a priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, platobné údaje a e-mailová adresa.

c) Vaša e-mailová adresa slúži ako váš identifikátor (v prípade registrácie zákazníka predstavuje prihlasovací e-mail zákazníka) a tiež slúži pre všetku komunikáciu. Na vašu e-mailovú adresu vám príde potvrdenie objednávky a informácie o zaslaní, rovnako ako vyrozumenie, že vaša zásielka je pripravená na vyzdvihnutie.

d) Osobné údaje sú v prípade, že nakupujete bez registrácie, tj. bez vytvorenia zákazníckeho konta, spracované za účelom dokončenia objednávky a jej vybavenia (realizácie objednávky). Ak nám poskytnete osobné údaje v súvislosti s vytvorením Vášho zákazníckeho konta, použijeme ich najmä pre správu zákazníckeho konta tak, ako je uvedené v bode 1.3 (a).

e) Osobné údaje môžu byť taktiež použité pre marketingové účely (bližšie pozri bod 1.4).

Pri návšteve našich webových stránok dochádza tiež k zberu ďalších informácií, ktoré sú zisťované na štatistické účely. Na základe týchto informácií nie je možné, bez toho aby došlo k spojeniu s ďalšími informáciami, zistiť totožnosť konkrétneho užívateľa.

f) Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.

g) V rámci vybavenia vašej objednávky dostanú od nás nami vybrané subjekty, ako napr. logistické firmy, dopravcovia, banky atď. potrebné údaje k vybaveniu vašej objednávky. Takto získané údaje môžu naši poskytovatelia služieb použiť iba na splnenie úloh súvisiacich s vybavením vašej objednávky.

 

1 .2. formulárové údaje

a) Na webových stránkach MAXMAX.sk môžete využiť formulár na reklamáciu či k vráteniu tovaru, pomocou ktorých nám pošlete svoje údaje. Tieto údaje budú využité len za účelom úspešného vybavenia vašej požiadavky.

1.3 Nastavenie účtu a nákup bez registrácie

a) Pomocou registrácie si môžete zriadiť zákaznícky účet, ktorý je zabezpečený heslom. Založením zákazníckeho účtu získavate priamy prístup k svojim údajom; môžete takto nahliadať ako do svojich údajov o dokončených, tak nedokončených objednávkach. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete tiež spravovať svoje osobné údaje.

b) Ak si neželáte založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e -shope takisto nakúpiť bez registrácie, t.j. ako hosť. V takom prípade dochádza k spracovaniu iba tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s dokončením vašej objednávky.

c) Založením svojho zákazníckeho účtu beriete na vedomie, že budeme spracovávať vami oznámené osobné údaje.

d) V prípade, že si budete priať zrušenie vášho zákazníckeho účtu, kontaktujte nás na: info@maxmax.sk.

1.4 Adresná reklama

a) Naším cieľom je neustále skvalitňovanie našich služieb tak, aby sme mohli pre našich zákazníkov vytvoriť také webové stránky, ktoré zabezpečia používateľom ich jednoduché ovládanie, a ktoré im umožnia zobrazenie reklamy, ktorá bude zodpovedať priamo ich záujmom. Preto, aby sme mohli reklamu účelne prispôsobiť vašim záujmom, využivame vami zaslané informácie a tiež automaticky generované informácie. Medzi tieto informácie patria napríklad informácie o kliknutiach, aké produkty ste si na našich webových stránkach prezerali, informácie o vašom počítači a internetovom pripojení, údaje získané z operačného systému a platformy, údaje o dátume a čase návštevy našej webovej stránky.

b) So všetkými informáciami, ktoré v súvislosti s adresnou reklamou o vás získame, nakladáme zásadne v pseudonymizovanej podobe, aby sme obmedzili riziká súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov.

1.5 Hodnotenie zakúpených produktov

a) Z dôvodu skvalitnenia našich služieb Vám bude do 15 dní od nákupu zaslaný dotaznik spokojnosti spoločnosti Heureka.cz (Heureka Shopping s.r.o., Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká republika). Ak nechcete dotazník vyplniť, tento e-mail ignorujte. Ak máte otázky na Dotazník spokojnosti, kontaktujte nás na: info@maxmax.sk.

 

2. Návšteva našej domovskej stránky

 

2.1 Sledovanie na webových stránkach (webtracking)

a) V rámci skvalitňovania služieb našim zákazníkom a zabezpečenia plnej funkcionality našich webových stránok dochádza k zberu a evidovaniu určitých údajov a ďalších informácií (ďalšie informácie nepredstavujú osobné údaje). Tieto údaje a ďalšie informácie slúžia na vyhodnocovanie činnosti užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Pritom všetky osobné údaje sú spracovávané v ich anonymizovanej podobe.

Na spracovanie údajov na štatistické účely využívame služby Google Analytics spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Trackingové technológie nám pomáhajú pochopiť, akým spôsobom využívate služby na našich webových stránkach, aby sme mohli zabezpečiť ich intuitívne jednoduché ovládanie. Ďalej nám tiež umožňujú zistiť, o aké výrobky a produkty sa najviac zaujímate, aby sme vám tieto mohli ľahšie ponúkať.

b) Pri návšteve našej webovej stránky zbierame, zhromažďujeme a vyhodnocujeme potrebné údaje prostredníctvom pixelov nainštalovaných na našich webových stránkach. Nástroje zaisťujú prepojenie našich webových stránok s vašim webovým prehliadačom, ktorý zasiela tieto informácie o využívaní našich webových stránok.

2.2 Sledovanie konverzie (conversion tracking)

a) Prostredníctvom konverzných cookie na webových stránkach www.maxmax.sk dochádza k sledovaniu objednávok a registrácií, ktoré boli podniknuté po rozkliknutí reklamy na webových stránkach tretieho subjektu alebo na základe prepojenia prostredníctvom linku maxmax.sk umiestneného na webových stránkach tretieho subjektu . Účelom tohto sledovania je maximálne prispôsobenie reklám maxmax.sk našim zákazníkom. Ďalej dochádza k prepojeniu linkov, ich vyhodnoteniu a využitiu na účely zúčtovania. Konverzné cookies neobsahujú osobné údaje, a preto ich nemožno použiť na osobnú identifikáciu zákazníka. Poskytovateľ webových stránok tretích subjektov dostane iba údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo zakúpili jeho produkt.

2.3 IP adresa

a) IP adresa sa prenáša pri každom nasadení požiadavky na webový server, aby vedel, kam má zaslať odpoveď. Dynamickú IP adresu dostane každý zákazník od poskytovateľa internetového pripojenia ("ISP"), a to v okamihu svojho pripojenia na internet. Z tohto dôvodu môže ISP určiť konkrétneho zákazníka, ktorému IP adresu priradil.

b) Na základe uloženia IP adresy na našom serveri, je možné, aby sme zistili prostredníctvom ďalších informácií získaných od ISP totožnosť užívateľa pripojeného k internetu. Z tohto dôvodu maxmax.sk a Poskytovateľ neukladajú IP adresu, na základe ktorej by bolo možné dospieť k identifikácii konkrétneho používateľa, trvalo. IP adresa je používaná len za účelom rozpoznania jednotlivého prihlásenia na našu webovú stránku a tiež ako prostriedok obrany proti počítačovým útokom. Následne dochádza k anonymizácii IP adresy tak, že sa na miesto posledných ôsmich čísiel dosadí "x". Na základe vykonanej anonymizácie IP adresy, nie je možné z našej strany určiť konkrétne fyzickú osobu.

2.4 Logovacie súbory

a) Pri každej návšteve webových stránok maxmax.sk vyšle váš webový prehliadač informáciu o vašich užívateľských dátach, ktoré sa uložia do protokolových súborov, tzv. serverového logovacieho súboru. Dátové prenosy, ktoré sa týmto spôsobom ukladajú, obsahujú tieto údaje: dátum a čas návštevy webových stránok, URL navštívenej webové stránky, IP adresa, pôvodný URL (tzv. Referrer), z ktorého ste na naše webové stránky prišli, množstvo prenesených dát a informáciu o user agent zaslanú vaším webovým prehliadačom (prípadne aj typ a verziu prehliadača a použitý operačný systém).

b) IP adresy sú na účely vyhodnotenia ukladané výlučne anonymne. Vyhodnotenie týchto logovacích dátových súborov slúžia na to, aby sme mohli ľahšie nájsť chyby a boli schopní ich čo najrýchlejšie odstrániť. Okrem toho nám to umožní riadiť kapacitu servera a ďalej zlepšovať našu ponuku.

2.5 Cookies

a) V rámci webových stránok používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve našich webových stránok uložené do vášho počítača. Cookies môžu obsahovať len informácie, ktoré odosielame na váš počítač, a preto nedochádza k načítaniu vašich osobných údajov. Zároveň na základe používania súborov cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi, ibaže by ste s tým výslovne prejavili súhlas.

b) Súhlas s použitím cookies nie je predpokladom pre návštevu našich webových stránok. Chceli by sme však upozorniť na to, že používanie funkcie nákupného košíka a objednávanie našich výrobkov je možné len vtedy, ak cookies povolíte.

c) Cookies môžu byť v počítači uložené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné čiže "session cookies"). To znamená, že existujú, len kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. "Persistent cookies"). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači aj po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač používateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prezeraní internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie vášho počítača a neobsahujú vírusy.

d) Súbory cookies vyžadované k činnosti webových stránok, ktoré sú potrebné na zabezpečenie plnej funkčnosti využívania našich webových stránok a slúžia aj na zabezpečenie funkčnosti nášho e-shopu, tzv. technické cookies.

e) Súbory cookies, ktoré nie sú úplne nevyhnutné na fungovanie webových stránok, avšak ich používanie zlepšuje užívateľský dojem a uľahčuje prezeranie webových stránok. Tieto cookies sú používané pre skvalitnenie ponuky našich produktov (napr. Obmedzenie záťaže, funkčnosť prihlásenie, dĺžka trvania: jedna návšteva webových stránok, funkčnosť nákupného košíka)

Na našom e-shope používame tieto súbory cookies:

- last click (pre ukončenie práce s webovým prehliadačom)

- session cookie (pre rozpoznanie návštevy webových stránok)

- ever cookie (pre rozlíšenie medzi existujúcim a novým zákazníkom)

f) Ukladanie súboru cookies je možné všeobecne zakázať v nastavení webového prehliadača (tiež je možné zakázať prípadné používanie cookies tretích strán). Ak tak však užívateľ urobí, môžu byť niektoré funkcie webových stránok nedostupné alebo môže mať odmietnutie cookies vplyv na zníženie používateľského dojmu.

 

3. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

 

3.1 Zabezpečenie osobných údajov

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovaniu.

b) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný len po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorňiť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neposkytovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s inými užívateľmi. MAXMAX.sk nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu MAXMAX.sk priamo spôsobil.

3.2 Doba uchovávania

a) Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, t.j. minimálne po dobu zabezpečenie realizácie vašej objednávky, a ďalej po dobu, po ktorú je MAXMAX.cz povinný ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3.3 Práva dotknutých osôb

a) Ak spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokáciu osobných údajov, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

c) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré MAXMAX.sk potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre účel sledovaný ich uložením alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

3.4 Kontaktujte nás

a) V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@maxmax.sk alebo na adrese či zákazníckej linke uvedenej v päte tejto Stratégie.

b) To isté platí pre prípad, že máte záujem o prístup k informáciám, ktoré sme o vás prostredníctvom týchto webových stránok získali, alebo ak si prajete tieto informácie opraviť, zablokovať či vymazať.

kontakt:

MAXMAX.cz, sro

Prakšická 1338

68801 Uherský Brod

Tel .: 736 441 851